Czy wiesz, że...

Tylko 2% osób
z diagnozą pracuje w Polsce zarobkowo. Podczas gdy w UE to nawet 10% osób
100% ankietowanych
rodziców i opiekunów twierdzi, że praca wykonywana przez ich syna lub córkę nie jest satysfakcjonująca i nie pozwala na samodzielne utrzymanie.

Osoby w spektrum autyzmu:

Cenią logiczne, ustrukturyzowane podejście do swojej pracy.
Doskonale radzą sobie w zadaniach wymagających izolacji społecznej ze względu na charakter lub lokalizację pracy.
Mają zazwyczaj silne umiejętności do zapamiętywania i talent w prowadzeniu dokumentacji.
Preferują rutynę, a kiedy już zadomowią się w swojej pracy, często pozostają w niej znacznie dłużej niż inni.
Szczególnie dobrze odnajdą się na stanowiskach wymagających powtarzalnych czynności.
Często myślą w sposób wizualny i czerpią radość z wnoszenia nowych pomysłów i świeżego podejścia do wykonywanej pracy.
Rzadziej opuszczają pracę a wskaźnik ich nieobecności w pracy jest często niższy niż w przypadku innych pracowników.

... tymczasem:

64%
pracodawców wskazuje, że barierą w zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnością – w tym znajdującej się w spektrum autyzmu jest brak doświadczenia we współpracy z taką osobą.
56%
zatrudniających obawia się, że pracownik z niepełnosprawnością będzie mniej efektywny niż pozostali członkowie zespołu.
44%
pracodawców nie dostrzega korzyści z zatrudniania osoby z niepełnosprawnością.

Pomóż nam to zmienić!

W ramach akcji #AktywniDlaAutyzmu odpowiadamy na potrzeby pracodawców, pracowników, kandydatów i klientów, którzy coraz częściej spotykają w swoim otoczeniu osoby autystyczne.

Co możesz zrobić?

Pracodawco, włącz się i razem z nami wspieraj osoby w spektrum autyzmu oraz zyskaj cenne talenty i lojalnych pracowników.
Wybierz jeden z 3 różnych pakietów przygotowanych specjalnie z w ramach akcji #Aktywni dla Autyzmu:
#1
Pakiet Pracownicy
Wartość pakietu: 5 000 PLN
(dotacja na rzecz Fundacji JiM)
  Warsztat dla pracowników “Czym jest autyzm?”
 • 2h warsztat, stacjonarny lub online, z pracownikami firmy.
 • Praktyczna wiedza na temat funkcjonowania osób w spektrum autyzmu np. klienci, pracownicy.
 • Sesja pytań i odpowiedzi.
 • Poradnik "Potrzeby osób autystycznych, możliwe trudności, właściwe reakcje."
 • Budowanie otwartości na poznanie perspektywy i wysłuchanie rekomendacji do tworzenia środowiska przyjaznego osobom nieneurotypowym.
#2
Pakiet Pracownicy & HR
Wartość pakietu: 15 000 PLN
(dotacja na rzecz Fundacji JiM)
Pakiet PracownicyZobacz szczegóły
+
  HR book
 • Jak przygotować proces rekrutacji, aby brały w nim udział osoby w spektrum autyzmu?
 • Jakie udogodnienia wprowadzić, aby nie dyskryminować osób autystycznych w procesie rekrutacji?
  Warsztat dla HR
 • Warsztat dla działu HR “Jak stworzyć przyjazne miejsce pracy dla osób z autyzmem”
 • Analiza możliwości i potrzeb.
 • Przygotowanie pomieszczeń i stanowisk.
 • Poradnik “Jak przygotować pierwszy dzień w pracy dla osoby z autyzmem”.
#3
Pakiet Przyjazny Pracodawca
Wartość pakietu: 25 000 PLN
(dotacja na rzecz Fundacji JiM)
Pakiet Pracownicy & HRZobacz szczegóły
+
  Audyt dotychczasowych działań
 • Zakończony rekomendacją zmian w obszarze HR.
 • Audyt po 6 m-cach zakończony certyfikatem.
  Case study
 • Doraźne wsparcie terapeuty i osoby z rzecznictwa, aby wesprzeć już zatrudnione osoby autystyczne.
  Warsztaty
 • W systemie mentor-buddy: doraźne wsparcie osoby w nowym środowisku pracy.
 • Warsztat dla managera i dla pracownika w spektrum.

Skontaktuj się z nami

Partnerzy